Spring til indhold

Nyt fra foreningen

Indkaldelse til generalforsamling nr. 161 i Næstved Skytteforening

Bestyrelsen i Næstved Skytteforening indkalder hermed

til ordinær generalforsamling nr. 161

TORSDAG DEN 14. marts 2024 kl. 18
på Brolæggervænget 14, 4700 Næstved.

Efter generalforsamlingen vil foreningen byde på lun anretning. Tilmelding til spisningen sker til Mikkel på sms 28 74 31 23 eller mail: info@modelindustri.dk Tilmelding senest 7/3-24

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

1a. Valg af stemmetællere

 1. Formandens beretning, herunder rapport fra udvalgsformændene.
 2. Forelæggelse af det reviderede regnskab. Regnskabet findes til gennemsyn på begge skydebaneanlæg fra den 8. marts 2024.
 3. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts 2024)
 4. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår at hæve kontingentet med 50 kr.
 5. Valg af formand/kasserer: På valg i 2024 er formand Lasse Rogert Pedersen (genopstiller) og kasserer Pernille Lauenberg (genopstiller ikke)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er:  Mikkel Pedersen (genopstiller) Lisbeth Hjorth (genopstiller) Emilie Frydkjær Hansen (genopstiller)
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen: 1. Suppleant 2. Suppleant

Der er pt. to ledige poster som suppleanter og bestyrelsen opfordrer foreningens medlemmer til at overveje at opstille. Som suppleant deltager man i bestyrelsesmøderne og har taleret, men ikke stemmeret.

 1. Valg af bilagskontrollant
 2. Valg af bilagskontrollant suppleant
 3. Eventuelt